Απολυμάνσεις

Απολύμανση είναι η χημική μέθοδος που ελαχιστοποιεί το μικροβιακό/ιικό φορτίο σε βαθμό τέτοιο που να μην προκαλεί λοίμωξη. Στις σημερινές συνθήκες πανδημίας που οφείλεται στον ιό SARS COV 2 η απολύμανση προτείνεται από τους σχετικούς οργανισμούς ως κατασταλτική μέθοδος.

Τα προϊόντα που χρησιμοποιούμε στην απολύμανση και έχουν δράση έναντι του SARS-COV 2 είναι αυτά που προτείνονται σε σχετικές οδηγίες του ΠΟΥ και του ΕΟΦ