Απώθηση Φιδιών

Υπηρεσίες απώθησης φιδιών

Στην Ελλάδα όπως και σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση όλα τα ερπετά βρίσκονται υπό καθεστώς προστασίας με τους ακόλουθους νόμους

  • Σύμβαση ΒΕΡΝΗΣ
  • Κοινοτική οδηγία 92/43/ΕΟΚ/21.5.92
  • ΠΔ 67 ΦΕΚ 23/Α/30/1/81
  • Σύμβαση CITES

Η ΑΠΕΛ αναλαμβάνει εργασίες απώθησης φιδιών με χρήση σκευασμάτων εγκεκριμένων από το Υπ ΑΑΤ για την προληπτική προστασία των χώρων (παρεμπόδιση εισόδου) αλλά και την απώθηση/απομάκρυνση των υπαρχόντων φιδιών από τους χώρους διαβίωσης και εργασίας.

Απώθηση Φιδιών  ΑΠΕΝΤΟΜΩΣΕΙΣ