Βιομηχανίες Δημητριακών

Μύλοι, Βιομηχανίες Επεξεργασίας Δημητριακών, Βιομηχανίες Ζωοτροφών

Η ΑΠΕΛ αναλαμβάνει και εφαρμόζει ετήσια ολοκληρωμένα προγράμματα διαχείρισης παρασίτων (ΙΡΜ) τα οποία περιλαμβάνουν

  • μέτρα πρόληψης για την παρεμπόδιση προσβολών
  • καταγραφή πληθυσμού με κατάλληλες παγίδες ανίχνευσης
  • εργασίες καταπολέμησης

Aφορούν προσβολές

  • τρωκτικών
  • πουλιών
  • εντόμων υγειονομικής σημασίας
  • εντόμων αποθηκών σε χώρους παραγωγής
  • εντόμων αποθηκών σε αποθηκευμένα προϊόντα
  • εντόμων αποθηκών σε κενούς χώρους αποθήκευσης (σιλό αποθήκες )
Βιομηχανίες δημητριακών
Βιομηχανίες δημητριακών
Βιομηχανίες δημητριακών