Βιομηχανίες Δημητριακών

Μύλοι, Βιομηχανίες Επεξεργασίας Δημητριακών, Βιομηχανίες Ζωοτροφών

Η ΑΠΕΛ αναλαμβάνει και εφαρμόζει ετήσια ολοκληρωμένα προγράμματα διαχείρισης παρασίτων (ΙΡΜ) τα οποία περιλαμβάνουν

 • μέτρα πρόληψης για την παρεμπόδιση προσβολών
 • καταγραφή πληθυσμού με κατάλληλες παγίδες ανίχνευσης
 • εργασίες καταπολέμησης

Aφορούν προσβολές

 • τρωκτικών
 • πουλιών
 • εντόμων υγειονομικής σημασίας
 • εντόμων αποθηκών σε χώρους παραγωγής
 • εντόμων αποθηκών σε αποθηκευμένα προϊόντα
 • εντόμων αποθηκών σε κενούς χώρους αποθήκευσης (σιλό αποθήκες )
Βιομηχανίες δημητριακών ΑΠΕΝΤΟΜΩΣΕΙΣ
Βιομηχανίες δημητριακών ΑΠΕΝΤΟΜΩΣΕΙΣ
Βιομηχανίες δημητριακών ΑΠΕΝΤΟΜΩΣΕΙΣ