Απεντομώσεις πλοίων

Η ΑΠΕΛ διαθέτει

  • πολύχρονη εμπειρία στις απεντομώσεις πλοίων
  • την απαραίτητη άδεια για την διενέργεια εργασιών απεντόμωσης με την μέθοδο του υποκαπνισμού σε πλοία σύμφωνα με την ελληνική νομοθεσία και τον κανονισμό για την ασφαλή χρήση παρασιτοκτόνων του ΙΜΟ
  • Παγκόσμιο δίκτυο υποστήριξης σε 30 χώρες για την ολοκλήρωση των εργασιών απεντόμωσης και έκδοση πιστοποιητικού gas free και ασφαλούς εκφόρτωσης ως μέλος και αντιπρόσωπος στην Ελλάδα του Ιnternational Maritime Fumigation Organization (IMFO)
Πλοία  ΑΠΕΝΤΟΜΩΣΕΙΣ

Η ΑΠΕΛ αναλαμβάνει

  • την απεντόμωση δημητριακών κατά την διάρκεια της φόρτωσης στο πλοίο με εντομοκτόνα επαφής
  • την απεντόμωση δημητριακών στα αμπάρια πλοίων με φωσφινούχα σκευάσματα που συνεχίζεται κατά την διάρκεια του ταξιδιού
  • τον αερισμό απεντομωθέντων φορτίων και την έκδοση πιστοποιητικού gas free και ασφαλούς εκφόρτωσης
Πλοία  ΑΠΕΝΤΟΜΩΣΕΙΣ
Πλοία  ΑΠΕΝΤΟΜΩΣΕΙΣ
Πλοία  ΑΠΕΝΤΟΜΩΣΕΙΣ