Στεγανοποίηση εγκαταστάσεων

Προληπτική καταπολέμηση

Η ΑΠΕΛ αναλαμβάνει

  • τον ελέγχο των εγκατάστασεων και την υποβολή προτάσεων για να μην προσελκύονται τα παράσιτα στους χώρους των κτιρίων
  • εργασίες για την στεγανοποίηση των εγκαταστάσεων με σκοπό την παρεμπόδιση εισόδου των παρασίτων στους χώρους