Τερμίτες

Τερμίτες

Οι τερμίτες προσβάλλουν κάθε είδους ξύλο ακόμη και τα δένδρα προκαλώντας μεγάλη ζημιά ακόμα και ολική καταστροφή των ξύλων μετά από μακροχρόνια δράση.

Η ΑΠΕΛ παρέχει

  • εφαρμογές καταπολέμησης τερμιτών
  • πρόγραμμα συντήρησης για την προστασία κουφωμάτων, εντοιχισμένων επίπλων και πατωμάτων τα οποία συνήθως προσβάλλονται από τους τερμίτες
Τερμίτες  ΑΠΕΝΤΟΜΩΣΕΙΣ
Τερμίτες  ΑΠΕΝΤΟΜΩΣΕΙΣ