Τρωκτικά

H ΑΠΕΛ αναλαμβάνει την καταπολέμηση τρωκτικών και την στεγανοποίηση των εγκαταστάσεων για την αποτροπή εισόδου και την προστασία από μελλοντικές προσβολές.

Στους επαγγελματικούς χώρους η ΑΠΕΛ εφαρμόζει ολοκληρωμένα προγράμματα καταπολέμησης σε ετήσια βάση τα οποία περιλαμβάνουν εγκατάσταση συστήματος παγίδων και σταθμών , περιοδικούς ελέγχους, δημιουργία και υποστήριξη φακέλου παρασιτοκτονίας σύμφωνα με τα πρότυπο ποιότητας ISO  

Τρωκτικά  ΑΠΕΝΤΟΜΩΣΕΙΣ
Τρωκτικά  ΑΠΕΝΤΟΜΩΣΕΙΣ