Ακίδες απώθησης περιστεριών

Ανοξείδωτη κατασκευή, μήκους 1 μέτρου. Τοποθετείται σε γείσα, πρεβάζια κλπ. Διατίθεται και σε εύκαμπτη βάση για χρήση σε σκεπές.

Ζητήστε λεπτομέρειες