Δίχτυ απώθησης περιστεριών

Κατασκευασμένο από ειδικό πολυαιθυλένιο διαστάσεων 50 x 50 mm, με μεγάλη αντοχή σε υγρασία και ηλιακή ακτινοβολία. Χρησιμοποιείται για το κλείσιμο εσοχών, ανοιγμάτων, φωταγωγών κλπ για να παρεμποδίζει την είσοδο και την δημιουργία φωλεών.

Ζητήστε λεπτομέρειες