Ελατήρια απώθησης περιστεριών

Μεταλλική κατασκευή μήκους σε ανάπτυξη 10 μέτρων. Για απώθηση περιστεριών σε κουπαστές, πρεβάζια κλπ.

Ζητήστε λεπτομέρειες