Μάσκες ολόκληρου προσώπου

Για προστασία αναπνοής και ματιών με χρήση του κατάλληλου φίλτρου

Ζητήστε λεπτομέρειες