Συσκευή ανίχνευσης αερίου Φωσφίνης

Η συσκευή είναι ηλεκτρονική και μετρά αυτόματα την συγκέντρωση της φωσφίνης στον αέρα.

Ζητήστε λεπτομέρειες

Περιγραφή

Η συσκευή είναι ηλεκτρονική και μετρά αυτόματα την συγκέντρωση της φωσφίνης στον αέρα.

Διαθέτει ηχητική προειδοποίηση όταν η συγκέντρωση ξεπερνά τα όρια ασφαλείας

Εύρος μετρούμενης συγκέντρωσης :

ΚΛΙΜΑΚΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ :

α.   0 –    20  ppm

β.   0 – 1000 ppm