Σωληνάκια ανίχνευσης ΡΗ3 0,1 – 1

Κλίμακα μέτρησης : 0,1 – 1  η   0,01 – 0.3  Αλλαγή χρώματος:  Κίτρινο σε βιολετί

Ζητήστε λεπτομέρειες

Περιγραφή

Κλίμακα μέτρησης        : 0,1 – 1  η   0,01 – 0.3

Αριθμός μετρήσεων    :    3                   10

Απόκλιση                      :  + 10- 15 %

Αλλαγή χρώματος        :  Κίτρινο σε βιολετί