Σόντα 1,5Μ δειγματοληψίας

Δειγματολήπτης σιτηρών με μήκος 1,5 μέτρα, κατασκευασμένος από αλουμίνιο

Ζητήστε λεπτομέρειες