Φίλτρα προστασίας τύπου Β ημίσεως προσώπου

Φίλτρα τύπου Β για προστασία από ανόργανα αέρια. Για μάσκες ημίσεως προσώπου.

Ζητήστε λεπτομέρειες