Φίλτρα προστασίας τύπου A

Φίλτρα τύπου A για προστασία από οργανικά αέρια και ατμούς. Για μάσκες ολόκληρου προσώπου.

Ζητήστε λεπτομέρειες