Σιλό – Αποθήκες

Agricultural products (wheat, corn, rice tobacco, dried nuts) have to be protected from the destructive effects of insect presence during their stay in warehouses and silos.

APEL undertakes:

  • Technical support for the proper storage and maintenance of products 
  • Fast and effective disinsection of agricultural products in wilos and werehouses with phosphine containing formulations which eliminate insects in all their life stages (eggs, larvae, nymphs, adult insects)
Silos -Storehouses  ΑΠΕΝΤΟΜΩΣΕΙΣ
Silos -Storehouses  ΑΠΕΝΤΟΜΩΣΕΙΣ
Silos -Storehouses  ΑΠΕΝΤΟΜΩΣΕΙΣ
Silos -Storehouses  ΑΠΕΝΤΟΜΩΣΕΙΣ
Silos -Storehouses  ΑΠΕΝΤΟΜΩΣΕΙΣ