Η Εταιρεία Απεντομώσεις Ελλάδος Ε.Π.Ε.

Η πορεία της εταιρείας

Ιστορικό

Η εταιρεία ΑΠΕΝΤΟΜΩΣΕΙΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΕΠΕ ( ΑΠΕΛ ) ιδρύθηκε το 1995, έχει έδρα το Νέο Ηράκλειο Αττικής και δραστηριοποιείται στην προστασία χώρων και προϊόντων από προσβολές παρασίτων. Ιδρυτής και Διευθυντής της εταιρείας είναι ο χημικός μηχανικός Θανάσης Μητσέας.

Σκοπός της εταιρείας είναι να περιορίσει / αποτρέψει την επιβλαβή δράση εντόμων, τρωκτικών και λοιπών επιβλαβών οργανισμών στους χώρους διαβίωσης και εργασίας αλλά και σε προϊόντα, έπιπλα και εξοπλισμό.

Βασική αρχή της εταιρείας για την αντιμετώπιση των προβλημάτων είναι η ολοκληρωμένη διαχείριση των επιβλαβών οργανισμών η οποία περιλαμβάνει τρία στάδια:

 • Πρόληψη: Λήψη μέτρων για την αποτροπή των προσβολών
 • Έλεγχο: Έλεγχο για τον έγκαιρο εντοπισμό των προσβολών
 • Καταπολέμηση: Ενέργειες για την καταπολέμηση των επιβλαβών οργανισμών

 

ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ

Το επιστημονικό και τεχνικό προσωπικό της εταιρείας:

 • διαθέτει πολυετή εμπειρία και εξειδικευμένες γνώσεις στην αντιμετώπιση επιβλαβών οργανισμών
 • λαμβάνει συνεχή εκπαίδευση ενδοεταιρικά και μέσω σχετικών σεμιναρίων για διασφάλιση της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

Η εταιρεία διαθέτει τον κατάλληλο εξοπλισμό για να εξασφαλίζει την υψηλή αποτελεσματικότητα των εργασιών της:

 • Βενζινοκίνητα ψεκαστικά υψηλής και μέσης πίεσης
 • Βενζινοκίνητα ψεκαστικά ULV
 • Ηλεκτρικά ψεκαστικά ULV
 • Νεφελοψεκαστήρες θερμού νέφους
 • Νεφελοψεκαστήρες ψυχρού νέφους
 • Ψεκαστήρες πολλαπλών μπέκ

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

Ανταποκρινόμαστε στις προσδοκίες των πελατών μας σχετικά με την ποιότητα και την ασφάλεια των υπηρεσιών, την προστασία του περιβάλλοντος και την προστασία της δημόσιας υγείας

Στην κατεύθυνση αυτή έχουμε και εφαρμόζουμε

 • Συστημα ποιότητας κατα το διεθνές πρότυπο ISO 9001:2015
 • Συστημα ασφάλειας εφαρμογών υποκαπνισμού κατα το διεθνές πρότυπο GTAS (Gafta Trade Assurance Scheme)

ΑΔΕΙΕΣ 

Η εταιρεία διαθέτει:

1. Άδεια καταπολέμησης εντόμων και τρωκτικών σε κατοικημένους χώρους του Υπ. Αγροτ. Ανάπτυξης και Τροφίμων.

2. Άδεια υποκαπνισμού σε πλοία.

ΔΩΡΕΑΝ ΕΠΙΣΚΕΨΗ – ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ

Η ΑΠΕΛ πραγματοποιεί δωρεάν επίσκεψη για να εκτιμήσει το πρόβλημα και να προτείνει λύσεις για την καταπολέμηση της προσβολής από τους επιβλαβείς οργανισμούς.

ΕΓΓΥΗΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

Η ΑΠΕΛ, μετά την εκτίμηση του προβλήματος προτείνει την κατάλληλη εφαρμογή καταπολέμησης των επιβλαβών οργανισμών και εγγυάται για τα αποτελέσματα των εργασιών της

ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ

Η εταιρεία διαθέτει ασφάλεια γενικής αστικής ευθύνης που καλύπτει υλικές ζημιές και σωματικές βλάβες έναντι τρίτων στην ΑΤΛΑΝΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ.

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ

Η ΑΠΕΛ είναι από τα ιδρυτικά μέλη του ΣΕΑΜΕ (Σύνδεσμος Εταιρειών Απεντομώσεων Μυοκτονιών Ελλάδας)

Η ΑΠΕΛ είναι μέλος των διεθνών οργανισμών:

GAFTA (Grain and Feed Trade Association) Category J – Fumigation Operators

IMFO (International Maritime Fumigation Organisation)