Σιλό – Αποθήκες

Τα γεωργικά προϊόντα (σιτηρά , καλαμπόκι, ρύζι, καπνά, ξηροί καρποί) κατά την διάρκεια της παραμονής τους στις αποθήκες και τα σιλό πρέπει να προστατεύονται από την καταστροφική δράση των εντόμων.

Η ΑΠΕΛ αναλαμβάνει

  • Την τεχνική υποστήριξη για την σωστή αποθήκευση και συντήρηση των προϊόντων
  • Την γρήγορη και αποτελεσματική απεντόμωση γεωργικών προϊόντων σε σιλό και αποθήκες με φωσφινούχα σκευάσματα τα οποία εξοντώνουν τα έντομα σε όλα τους τα στάδια (αυγά προνύμφες, νύμφες τέλεια έντομα)
Σιλό - Αποθήκες  ΑΠΕΝΤΟΜΩΣΕΙΣ
Σιλό - Αποθήκες  ΑΠΕΝΤΟΜΩΣΕΙΣ
Σιλό - Αποθήκες  ΑΠΕΝΤΟΜΩΣΕΙΣ
Σιλό - Αποθήκες  ΑΠΕΝΤΟΜΩΣΕΙΣ
Σιλό - Αποθήκες  ΑΠΕΝΤΟΜΩΣΕΙΣ