Ξυλοφάγα έντομα

Wood boring beetles

Wood boring insects penetrate wooden objects, floors, furniture, works of art, books etc. causing serious damage when left unattended.

APEL provides :

  • Wood boring beetle treatments on objects (furniture, works of art and other wooden objects) in a special chamber.
  • Wood boring beetle treatments in wood storing warehouses and residences.
Wood-boring beetles  ΑΠΕΝΤΟΜΩΣΕΙΣ
Wood-boring beetles  ΑΠΕΝΤΟΜΩΣΕΙΣ
Wood-boring beetles  ΑΠΕΝΤΟΜΩΣΕΙΣ
Wood-boring beetles  ΑΠΕΝΤΟΜΩΣΕΙΣ